Lắp Belt thanh trùng cho dây chuyền bia lon

Lắp Belt thanh trùng cho dây chuyền bia lon

DHI hoàn thành lắp Hệ thống Belt thanh trùng cho dây chuyền bia lon.

CHIA S BÀI VIT
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on print
Share on email