TIN MỚI

Series TB
TBU4
Bẫy hơi nhiệt tĩnh Miyawaki TBU4

Bẫy hơi nhiệt tĩnh dòng TB chuyên dùng xả nước ngưng cho hệ thống hơi. Vật liệu sản xuất : Inox

Bẫy hơi nhiệt tĩnh Miyawaki TBU4
Series TB
TB7N
Bẫy hơi nhiệt tĩnh Miyawaki TB7N
Bẫy hơi nhiệt tĩnh dòng TB chuyên dùng xả nước ngưng cho hệ thống hơi. Vật liệu sản xuất : Thép rèn (forged steel)
Bẫy hơi nhiệt tĩnh Miyawaki TB7N
Series TB
TB9N
Bẫy hơi nhiệt tĩnh Miyawaki TB9N

Bẫy hơi nhiệt tĩnh dòng TB chuyên dùng xả nước ngưng cho hệ thống hơi. Vật liệu sản xuất: Thép rèn (forged steel)

Bẫy hơi nhiệt tĩnh Miyawaki TB9N
Series TB
TB1N
Bẫy hơi nhiệt tĩnh Miyawaki TB1N (TBC2,TBC2B,TB1N)

Bẫy hơi nhiệt tĩnh dòng TB (TB1N, TBC2,TBC2B,TB1N) chuyên dùng xả nước ngưng cho hệ thống hơi.

Vật liệu sản xuất: Thép carbon.

Bẫy hơi nhiệt tĩnh Miyawaki TB1N (TBC2,TBC2B,TB1N)