Van và Thiết Bị Hơi Nước

Van và Thiết Bị Hơi Nước

NSX
Tên sản phẩm
Mô tả
Hình sản phẩm
Miyawaki
TBU4
Bẫy hơi nhiệt tĩnh Miyawaki TBU4

Bẫy hơi nhiệt tĩnh dòng TB chuyên dùng xả nước ngưng cho hệ thống hơi. Vật liệu sản xuất : Inox

Bẫy hơi nhiệt tĩnh Miyawaki TBU4
Miyawaki
TB9N
Bẫy hơi nhiệt tĩnh Miyawaki TB9N

Bẫy hơi nhiệt tĩnh dòng TB chuyên dùng xả nước ngưng cho hệ thống hơi. Vật liệu sản xuất: Thép rèn (forged steel)

Bẫy hơi nhiệt tĩnh Miyawaki TB9N
Miyawaki
TB7N
Bẫy hơi nhiệt tĩnh Miyawaki TB7N

Bẫy hơi nhiệt tĩnh dòng TB chuyên dùng xả nước ngưng cho hệ thống hơi. Vật liệu sản xuất : Thép rèn (forged steel)

Bẫy hơi nhiệt tĩnh Miyawaki TB7N
Miyawaki
TB1N
Bẫy hơi nhiệt tĩnh Miyawaki TB1N (TBC2,TBC2B,TB1N)

Bẫy hơi nhiệt tĩnh dòng TB (TB1N, TBC2,TBC2B,TB1N) chuyên dùng xả nước ngưng cho hệ thống hơi.

Vật liệu sản xuất: Thép carbon.

Bẫy hơi nhiệt tĩnh Miyawaki TB1N (TBC2,TBC2B,TB1N)
028.3997.2242
Happy Lunar Year 2021 - DHI