Băng tải cho nhà máy đóng lon thực phẩm

Băng tải cho nhà máy đóng lon thực phẩm

Công ty DHI đã lắp đặt thành công hệ thống băng tải cho nhà máy đóng lon trong ngành thực phẩm.

CHIA S BÀI VIT
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pinterest
Share on print
Share on email