Day: Tháng Mười 20, 2018

Admin Staff
Tuyển Dụng

Admin Staff

Job Description/Responsibilities Làm báo giá, thư chào hàng, soạn thảo và quản lý các loại hợp đồng của Văn Phòng. Lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã

Xem thêm »
Nhân viên kế toán - Account Staff
Tuyển Dụng

Kế toán (Account Staff)

Scope of Work Job Description/Responsibilities Chịu trách nhiệm quản lý kho sản xuất. Lập chứng từ nhập-xuất hàng theo quy định. Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa

Xem thêm »
Bán hàng kỹ thuật (Technical Sales)
Tuyển Dụng

Bán Hàng Kỹ Thuật(Technical Sales)

Scope of Work Verder Group: Là một tập đoàn về các loại bơm dùng cho các nghành: công nghiệp , định lượng hóa chất, chlorine, pH, hóa chất, dược phẩm, mỹ

Xem thêm »