Day: Tháng Mười 20, 2018

Admin Staff
Tuyển Dụng

Admin Staff

Job Description/Responsibilities Làm báo giá, thư chào hàng, soạn thảo và quản lý các loại hợp đồng của Văn Phòng. Lên dự thảo hợp đồng

Xem thêm »
Nhân viên kế toán - Account Staff
Tuyển Dụng

Kế toán (Account Staff)

Scope of Work Job Description/Responsibilities Chịu trách nhiệm quản lý kho sản xuất. Lập chứng từ nhập-xuất hàng theo quy định. Theo dõi tình hình sử

Xem thêm »