Human Resources

We love working with honest, hard-working, and resourceful people. If you have what it takes to work with highly-skilled dedicated people in a business-friendly environment, then come work with us.

Current Openings

Posting Date: 09-03-2017


Admin Staff

  • Làm báo giá, thư chào hàng, soạn thảo và quản lý các loại hợp đồng của Văn Phòng.
  • Lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản các điều khoản, phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thiện hợp đồng, lập thủ tục ký kết, lưu hợp đồng.
  • Trực tiếp thực hiện hợp đồng, làm đơn hàng, xuất nhập hàng hóa.
  • Chăm sóc khách hàng đang thực hiện hợp đồng...
More

Technical Sales

  • Chăm sóc khách hàng cũ
  • Tìm khách hàng mới , mở rộng thị trường
  • Tư vấn và chọn giải pháp cho ngành...F&B, Automative, Electric, Pulp & Paper, Ceramic, Waste Water Treatment, Pharmaceutical, Mining, Construction, Water Supply, Cosmetic, Chemical industry and General Industries...
More

Apply Today!


Email your resume to:

You may also mail your resume to:
DELTA HARDWARE & INDUSTRY CO., LTD
c/o Head-Human Resources Department
64/22 Pho Quang St., Ward 2, Tan Binh District
Ho Chi Minh City, Vietnam